Raw Hem White Denim Shorts

$32.00
So stretchy and soft! Very true to size.